Välj en sida

Om pride

Såhär började det…

Pride firas över hela världen idag och av många olika anledningar. Man brukar säga att Priderörelsen startade 1969 när hbtq-personer på klubben Stonewall Inn i New York fick nog av polisens upprepade trakasserier. Gästerna på baren protesterade och det utbröt kravaller som kom att vara i flera dygn. Det var ur denna hän­delse som Pride föddes, som ett sätt att stå upp mot förtryck och öppet visa sig stolt som hbtq-person. Idag finns det över 50 pridefesti­valer runt om i Sverige. Det som tidigare setts som ett storstads­ fenomen har blivit en blommande priderörelse från norr till söder. Alla festivaler har sin unika mix av folkfest, upplysningsverksamhet, social mötesplats, politisk manifesta­ tion och parad.

 

Vilka är vi

Helsingborg Pride arrangeras år 2022 av Albin Ganovic och EliSophie Andrée. EliSophie återvänder med nya krafttag efter nio år till pride-arrangerandet efter att ha ansvarat för Helsingborgs första pride år 2013 medan Albin nu inleder sitt tredje år som projektledare. EliSophie har även arrangerat Sveriges största poetry slam-tävlingar för ungdomar under åren 2012 – 2016. Nu på senare år driver hon produktionsbolaget Nallis Productions. Albin har förutom att arrangera Vintercirkus och Cabaret Candy Club i elva år varit huvudproducent och vice festivalgeneral på Malmö Pride. Nu slår de två ihop sina goda erfarenheter och kunskaper för att skapa Helsingborg Pride. Men det är inte bara vi som gör Helsingborg Pride, det behövs volontärer, partners och deltagare. Engagera dig och var en del av förändringen. ♥ ♥

 

Värdegrund

Helsingborg Pride arbetar för mänskliga rättigheter, sexuell och könsmässig mångfald genom att arrangera Prideparaden, Pridefesten och Pridehouse. Alla delar av festivalen kompletterar varandra och arbetar mot ett gemensamt syfte. Vi ska ha roligt tillsammans genom storslagna fester och glittrande parad, men även diskutera ämnen och frågor som berör oss i form av föreläsningar, workshops, debatter och seminarier. Helsingborg Pride ställer sig bakom FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Konvention om kvinnors rättigheter och FN:s Konvention om barnets rättigheter. Vi arbetar för att säkerställa inkludering. Här är alla välkomna oavsett sexualitet, kön, könsidentitet, etnicitet, religionstillhörighet, funktionsvariation etc. Helsingborg Pride tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, trosuppfattning, sexualitet, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder eller social tillhörighet. Helsingborg Pride arbetar med alla som ställer sig bakom vår värdegrund och mål om att upplysa och förbättra situationen för HBTQIA + personer och alla människors lika värde. Helsingborg Prides värdeord: Öppenhet. Mångfald. Tillhörighet. Acceptans.